Publikace

Strnadová V., Voborník P.Stresové faktory u vrcholových sportovců v porovnání s běžně sportující populací. In: Jiří Dušek a kol.: Lidské zdroje na trhu práce ČR a EU. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2015, str. 159-169, ISBN 978-80-87472-87-3.

Strnadová V., Voborník P.Effective Online Education System for First Year Students at the University. In: 2015 International Symposium on Educational Technology (ISET), Wuhan, China, IEEE, pp. 35-39, ISBN 978-1-4673-7369-2, DOI 10.1109/ISET.2015.16.

Read More: Effective Online Education System for First Year Students at the University

Voborník P.Maximizing of reusability of test questions by optimizing their randomly generated elements through characteristic text strings. In: Recent Advances in Educational Technologies, Proceedings of the 2015 International Conference on Education and Modern Educational Technologies (EMET 2015), Series: Educational Technologies Series, Zakynthos Island, Greece, July 16-20, 2015, pp. 95-101. ISBN 978-1-61804-322-1, ISSN 2227-4618.

Read More: Maximizing of reusability of test questions by optimizing their randomly generated elements...

Strnadová V., Voborník P., Provazníková K.: The research on stress factors in athletes and the proposal of application for independent testing. In: Recent Advances in Educational Technologies, Proceedings of the 2015 International Conference on Education and Modern Educational Technologies (EMET 2015), Series: Educational Technologies Series, Zakynthos Island, Greece, July 16-20, 2015, pp. 87-94. ISBN 978-1-61804-322-1, ISSN 2227-4618.

Strnadová V., Voborník P., Provazníková K.: Innovative Tool to Support Education Process of First Year Students at FIM UHK. In: Proceedings of 2015 2nd International Conference on Creative Education (ICCE 2015). London, UK, vol. 10-11, June 27-28, 2015, pp. 42-47. ISBN 978-981-09-4799-6, ISSN 2339-5141.

 

Voborník P.: Mini-language for efficient and comprehensive definition of time intervals with the possibility of recurrence. In: Computing, Control, Information and Education Engineering: Proceedings of the 2015 Second International Conference on Computer, Intelligent and Education Technology (CICET 2015), April 11-12, 2015, Guilin, P.R. China, London: CRC Press, pp. 737-740, DOI 10.1201/b18828-166, ISBN 978-1-138-02800-5.

Read More: Mini-language for efficient and comprehensive definition of time intervals with the possibility of...

Strnadová V., Voborník P.Vstupní elektronický program pro studenty prvních ročníků na FIM UHK. Hradecké ekonomické dny, 3. - 4. 2. 2015, Hradec Králové: Gaudeamus, 2015, III. díl, str. 130-136. ISBN 978-80-7435-548-6.

Voborník P.Migration of the Perfect Cipher to the Current Computing Environment. WSEAS Transactions on Information Science and Applications, Volume 11, 2014, art. #21, pp. 196-203. ISSN: 1790-0832, E-ISSN: 2224-3402.

Read More: Migration of the Perfect Cipher to the Current Computing Environment

Voborník P.: Mini-Language for Effective Definition of the Color Gradients. Advanced Materials Research, vols. 1030-1032, Sep. 2014, pp. 1882-1885. ISSN 1662-8985, DOI 10.4028/www.scientific.net/AMR.1030-1032.1882.

Read More: Mini-Language for Effective Definition of the Color Gradients

Strnadová V., Voborník P.: New Strategies for the Research on the Present Population's Share of Mental and Physical Activities with the Help of Current Information Technologies. In: Conference proceedings of The International Academy of Business and Public Administration Disciplines (IABPAD 2014), Madrid, Spain, 23.-26. 7. 2014, vol. 11, no. 3, 2014. ISSN 1547-4836. 

Read More: New Strategies for the Research on the Present Population's Share of Mental and Physical...

Voborník P.Modification of the perfect cipher for practical use. In: Advances in Mathematical Models and Production Systems in Engineering, Proceedings of the 7th International Conference on Manufacturing Engineering, Quality and Production Systems (MEQAPS '14), 26.-28. 6. 2014, Brasov, Romania, Athens: WSEAS Press, 2014, pp. 64-68. ISSN 2227-4588, ISBN 978-960-474-387-2.

Read More: Modification of the perfect cipher for practical use

Voborník, P.Universal Testing Environment as an External Tool of Moodle. In: 10th International Scientific Conference on Distance Learning in Applied Informatics (DiVAI 2014), 5.-7. 5. 2014, Štúrovo, Slovakia, Prague: Wolters Kluwer, 2014, pp. 215-225. ISBN 978-80-7478-497-2.

Read More: Universal Testing Environment as an External Tool of Moodle

Strnadová V., Voborník P.: Výzkum úrovně kvality života současné populace v České republice. In: Hesková M., Jílková P.: Socioekonomické aspekty trvale udržitelného rozvoje České republiky 10 let po vstupu do Evropské unie. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2014, monografie, str. 72-76. ISBN 978-80-87472-69-9.

Strnadová, V., Voborník, P.Výzkum stresových faktorů u zaměstnanců vybrané firmy. Hradecké ekonomické dny, 4. - 5. 2. 2014, Hradec Králové, 2014, str. 133-138. ISBN 978-80-7435-368-0.

Voborník, P.Základní moduly činností v Moodle. Hradec Králové, 2014.

Read More: Základní moduly činností v Moodle

Voborník, P.: Téměř dokonalá šifra, Matematika, fyzika, informatika, vol. 23, no. 1, 2014, str. 54-69. ISSN 1210-1761.

Read More: Téměř dokonalá šifra

Strnadová, V., Voborník, P.: Tools to Develop Quality of Life for Technical Thinkers in Various Generation Periods. International conference of the Portuguese Society for engineering and education (CISPEE 2013), 31. 10. - 1. 11. 2013, Porto, Portugalsko, 2013, str. 23-30. ISBN 978-989-95907-8-6.

Strnadová, V., Voborník, P.: The research on university students’ zones of stress potential. European conference of communications (ECCOM 2012), 2.-4. 12. 2012, Paris, France, 2012, str. 174-179. ISBN 978-1-61804-138-8.

Voborník, P.: Univerzální testovací prostředí. Disertační práce, Univerzita Hradec Králové, 2012.

Read More: Univerzální testovací prostředí

Voborník P.: Rychlá multiplatformní autentizace v internetu. In: IP Networking 1 – Theory and practice (zborník vedeckých prác), Žilinská univerzita v Žiline, EDIS, Žilina, 2011, str. 41-45. ISBN 978-80-554-0494-3.

Read More: Rychlá multiplatformní autentizace v internetu

Voborník, P.: Výpočetní model inteligentního výběru testových otázek. In: The proceedings of the 14th international conference MEKON 2012, 1.-2. 2. 2012, VŠB-TUO, Ostrava. ISBN 978-80-248-2552-6.

Read More: Výpočetní model inteligentního výběru testových otázek

Voborník, P.: Univerzální testovací prostředí. In: Sborník příspěvků z konference eLearning 2011, Hradec Králové, Gaudeamus UHK, 8.-10. 11. 2011, str. 80-85. ISBN 978-80-7435-153-2.

Read More: Univerzální testovací prostředí

Voborník, P.: Efektivní předávání objektově-relačně mapovaných dat v cloud computingu. Informační technologie pro praxi 2011, 6.-7. 10. 2011, VŠB-TUO, Ostrava, str. 189-197. ISBN 978-80-248-2487-1.

Read More: Efektivní předávání objektově-relačně mapovaných dat v cloud computingu

Strnadová, V., Voborník, P.: Electronic communication with the students of the first year FIM UHK. In: 10th WSEAS International Conference on Education and Educational Technology (EDU '11), Penang, Malaysia, 2011, str. 15-21. ISBN 987-1-61804-040-4.

Voborník, P.: Teaching algorithms using multimedia tools, In: The proceedings of the conference ERIE 2011, 9.–10. 6. 2011, FEM CULS, Praha, str. 312-321. ISSN 1803-1617.

Read More: Teaching algorithms using multimedia tools

Voborník, P.: Počítačové testovací systémy, In: Sborník příspěvků z konference Alternativní metody výuky 2011, 28. 4. 2011, UK, Praha. ISBN 978-80-7435-104-4.

Read More: Počítačové testovací systémy

Voborník, P.: Bezpečná autentizace aplikace klient-server v internetu pomocí povinně unikátních saltů. In: Internet, bezpečnost a konkurenceschopnost organizací 2011, 16.–17. 3. 2011, UTB, Zlín, str. 347-354. ISBN 978-80-7454-012-7. 

Read More: Bezpečná autentizace aplikace klient-server v internetu pomocí povinně unikátních saltů

Milková, E., Voborník, P.: Multimediální pomůcky pro výuku algoritmizace, Technológia vzdelávania, vol. 18, no. 2, 2011. ISSN 1335-003X.

Read More: Multimediální pomůcky pro výuku algoritmizace

Voborník, P.: Výuka programování s pomocí video-tutoriálů. In: Sborník příspěvků z konference a soutěže eLearning 2010, 9.–10. 11. 2010, Gaudeamus, Hradec Králové, 2010. ISBN 978-80-7435-067-2.

Milková E., Haviger J., Rubáček, F., Voborník, P.: Algoritmy - základní konstrukce v příkladech a jejich vizualizace. Gaudeamus, Hradec Králové, 2010, s. 100. ISBN 978-80-7435-064-1.

Milková, E., Beránek, L., Voborník, P.: Algorithms – Explanation, Exercises and Visualization of the Basic Algorithmic Constructions. Gaudeamus, Hradec Králové, 2009, s. 114. ISBN 978-80-7041-635-8.

Voborník, P.LMS pro střední školy. In: Sborník příspěvků z konference a soutěže eLearning 2008, 11.–13. 11. 2008, Gaudeamus, Hradec Králové, 2008, str. 355-359. ISBN 978-80-7041-143-8.

Voborník, P.: Vytváření, nasazování a provoz LMS na střední škole „Podorlické vzdělávací centrum“. In: DIVAI 2008 – Dištančné vzdelávanie v aplikovanej informatike - zborník príspevkov, 28.–29. 5. 2008, FPV UKF, Nitra, 2008, str. 328-333. ISBN 978-80-8094-317-2.

Voborník, P.: Výuka algoritmizace pomocí programu Algoritmy. In: VIII. Vedecká konferencia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov - zborník príspevkov, 18.–19. 4. 2007, FPV UKF, Nitra, 2007, str. 769-774. ISBN 978-80-8094-106-2.

Milková, E., Voborník, P.Program Algoritmy – důležitý doplněk výuky algoritmizace. In: Sborník příspěvků ze semináře a soutěže eLearning 2006, 7.–19. 11. 2006, Gaudeamus, Hradec Králové, 2006, str. 284-288. ISBN 80-7041-416-2.

Voborník, P.Programovací jazyk pro podporu výuky algoritmů. Diplomová práce, Univerzita Hradec Králové, 2006. 

Read More: Programovací jazyk pro podporu výuky algoritmů