Aplikace Počty slouží k procvičování základních matematických operací +, -, * a /. Nastavit si lze rozmezí (od-do) hodnot pro jednotlivé členy příkladu, celkový výsledek, ale také mezivýpočty při postupném počítání, což je vhodné pro první třídu základní školy. Pro pokročilejší je tu možnost volby počtu členů a desetinných míst. Příklady jsou rozděleny na stránky a každá z nich je ve třech krocích postupně vyhodnocována prostřednicím hvězdiček. Nechybí však ani závěrečný celkový procentuální výsledek. Podrobný průběh každého zkoušení může být ukládán a kdykoli zpětně prohlédnut pro kontrolu. Nechybí ani možnost online testování, kdy učitel může zadat žákům test pomocí jedinečného kódu a ti mu mohou zpět poslat své výsledky.

Zveřejněno: 30 září 2020
Read More: Basic Numbers (Počty)

Vlastní Pexeso (Own Memory) je klasická karetní hra, kde ale lze vytvářet vlastní sady obrázků, ty následně exportovat, sdílet je, nebo importovat sady vytvořené někým jiným.

Zveřejněno: 13 listopad 2017
Read More: Own Memory (Vlastní Pexeso)

Spolupráce na vývoji frameworku Cronos Web.

Zveřejněno: 01 říjen 2015
Read More: Cronos Web

Osmisměrky je aplikace typu Universal app, tedy fungující pro Windows Phone i Windows 8, později upravena pro Windows 10 jako UWP.

Zveřejněno: 04 červenec 2014
Read More: Osmisměrky
Mission game - Agent

Mission game je hra pro Windows Phone a Windows Store.

Zveřejněno: 25 listopad 2012
Read More: Mission game
Univerzální testovací prostředí

Univerzální testovací prostředí je on-line testovací nástroj, vytvořený jako bohatá internetová aplikace, jež může fungovat jak samostatně, tak i v interakci s ostatními systémy.

Zveřejněno: 01 červen 2012
Read More: Univerzální testovací prostředí
TransSysCare logo

System pro aukci spedičních zakázek.

Zveřejněno: 30 březen 2010
Read More: TransSysCare
Program Algoritmy - ikona

Program Algoritmy je jednoduchý editor pseudokódu umožňující psaní, kontrolu, spouštění a krokování algoritmů pomocí základních příkazů.

Zveřejněno: 01 říjen 2005
Read More: Program Algoritmy
SunFood IS ikona

Desktopový informační systém. 

Zveřejněno: 15 červen 2005
Read More: SunFood IS

Program Úkoly je síťový databázový client-server program pro zadávání úkolů různým zaměstnancům organizace. Vedoucí na svém počítači zadá úkoly pracovníkům, ti si je okamžitě mohou přečíst každý na svém počítači a po jejich splnění je označit za hotové. Vedoucí tím v reálném čase získává podrobný přehled o stavu těchto úkolů a následně i statistické přehledy ze získaných dat. 

Zveřejněno: 01 červen 2002
Read More: Program Úkoly

Program Testy je určen k snadnému vytváření testů z kteréhokoli odvětví s plným využitím všech možností počítačů. Samozřejmostí je následné vyzkoušení z takto vytvořených testů a automatická sumarizace výsledků. 

Zveřejněno: 01 leden 2000
Read More: Program Testy