Program Testy

Seznam článků

Program Testy je určen k snadnému vytváření testů z kteréhokoli odvětví s plným využitím všech možností počítačů. Samozřejmostí je následné vyzkoušení z takto vytvořených testů a automatická sumarizace výsledků. 

Manuál k programu Testy v PDFProgram Testy byl vytvořen v Borland Delphi v letech 1998 až 2000. 

Skládá se z následujících částí (samostatných, vzájemně spolupracujících aplikací):

  • Creator - pro vytváření a editaci testů.
  • Tests - pro testování z vytvořených testů.
  • Viewer - pro prohlížení výsledků z testování.

 

Dne 19.7.2005 získal tento software akreditaci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR (č.j.: 24 525/05-25) včetně možnosti školení.

Od 1.1.2017 byl prodej programu Testy ukončen a na dále je k dispozici jako freeware (bez podpory), viz dále.

 

Snímky obrazovky

on 01 leden 2000