Program Algoritmy

Program Algoritmy je jednoduchý editor pseudokódu umožňující psaní, kontrolu, spouštění a krokování algoritmů pomocí základních příkazů.

Projekt Algoritmy má za úkol pomoci začátečníkům v programátorské oblasti a usnadnit jim osvojení si umění číst a psát algoritmy. Projekt vznikl jako diplomová práce s názevm "Programovací jazyk pro podporu výuky algoritmů" na FIM UHK.

Odkazy

 

Program Algoritmy

on 01 říjen 2005