Basic Numbers (Počty)

Aplikace Počty slouží k procvičování základních matematických operací +, -, * a /. Nastavit si lze rozmezí (od-do) hodnot pro jednotlivé členy příkladu, celkový výsledek, ale také mezivýpočty při postupném počítání, což je vhodné pro první třídu základní školy. Pro pokročilejší je tu možnost volby počtu členů a desetinných míst. Příklady jsou rozděleny na stránky a každá z nich je ve třech krocích postupně vyhodnocována prostřednicím hvězdiček. Nechybí však ani závěrečný celkový procentuální výsledek. Podrobný průběh každého zkoušení může být ukládán a kdykoli zpětně prohlédnut pro kontrolu. Nechybí ani možnost online testování, kdy učitel může zadat žákům test pomocí jedinečného kódu a ti mu mohou zpět poslat své výsledky.

Webové stránky aplikace: basic-numbers.com

on 30 září 2020