SunFood IS

Desktopový informační systém. 

Vytvořeno na zakázku pro SunFood s.r.o. v Borland Delphi 7 (s použitím DevExpress VCL komonent), společně s vlastním objektovým frameworkem Cronos, mezi 1.1.2005 a 14.6.2005. V provozu od 1.1.2006 do teď, 24 hodin denně 7 dní v týdnu.

SunFood IS obsahuje moduly:

 • plánování a řízení výroby
 • objednávky surovin a zboží
 • vedení skladů
 • objednávky zákazníků
 • fakturace
 • rozvozy zboží
 • kniha jízd
 • bankovní výpisy
 • statistiky
 • interní komunikační systém
 • administrace
 • ...

 

Servis a vývoj pokračuje již jen občasnými drobnými úpravami. Rozsah k 1.1.2014:

 • 171 DB tabulek
 • 176 stored proc
 • 270 formulářů

 

on 15 červen 2005