Odborné články

Voborník P., Němec R.: Innovative algorithm optimized for multiple rounds and stateless assigning of tasks non-duplicate for the same subjects. AD ALTA: Journal of Interdisciplinary Research. Volume 09, Issue 2, 2019, MAGNANIMITAS Assn., pp. 404-408, ISSN 1804-7890, 2464-6733, DOI 10.33543/0902.

Read More: Innovative algorithm optimized for multiple rounds and stateless assigning of tasks non-duplicate...

Němec R., Petr Voborník P.: Mapping the using 3D Printers and the Overview of Printed Models on the 3D Printers at Primary (Lower Secondary) Schools in the Czech Republic. International Journal of Education and Information Technologies, Volume 13, 2019, pp. 123-129, ISSN 2074-1316.

 

Němec R., Voborník P.: Using 3D Modeling Software for 3D Printers at Primary (Lower Secondary) Schools in the Czech Republic and Use it for Create Simple Model. International Journal of Education and Information Technologies, Volume 12, 2018, pp. 80-85, ISSN 2074-1316.

Voborník P., Němec R.Securing authentication passwords in unencrypted communications with obligatory unique salts. Far East Journal of Electronics and Communications, Volume 18, Issue 1, Pushpa Publishing House, January 2018, pp. 133-146. ISSN 0973-7006, DOI 10.17654/EC018010133.

Read More: Securing authentication passwords in unencrypted communications with obligatory unique salts

Němec R., Voborník P.Using Robotic Kits and 3D printers at Primary (Lower Secondary) Schools in the Czech Republic. International Journal of Education and Information Technologies, Volume 11, 2017, pp. 68-73. ISSN 2074-1316.

Read More: Using Robotic Kits and 3D printers at Primary (Lower Secondary) Schools in the Czech Republic

Dohnalová L., Bucekb P., Voborník P., Dohnal V.: Determination of nickel in hydrogenated fats and selected chocolate bars in Czech Republic. Food Chemistry, Elsevier, vol. 217, 15th Feb. 2017, pp. 456–460. DOI 10.1016/j.foodchem.2016.08.066

Read More: Determination of Nickel in Hydrogenated Fats and Selected Chocolate Bars in Czech Republic

Voborník P.Efficient Transfer and Object-Relational Mapping of Data for Client-Server Applications through the Internet. International Journal of Mathematics and Computers in Simulation, Volume 10, 2016, pp. 288-293. ISSN 1998-0159.

Read More: Efficient Transfer and Object-Relational Mapping of Data for Client-Server Applications through...

Strnadová V., Voborník P., Provazníková, K.Research of Quality of Life of Informatics Students Through Innovative Application. WSEAS Transactions on Information Science and Applications, Volume 13, 2016, art. #11, pp. 105-117. ISSN: 1790-0832, E-ISSN: 2224-3402.

Read More: Research of Quality of Life of Informatics Students Through Innovative Application

Voborník P.Configuration Frameworks. International Journal of Mathematics and Computers in Simulation, Volume 10, 2016, pp. 180-191. ISSN 1998-0159.

Read More: Configuration Frameworks

Voborník P.Effective Determining of the Degree of Similarity of Selected Properties of Objects through Characteristic Text Strings. International Journal of Mathematics and Computers in Simulation, Volume 10, 2016, pp. 90-99. ISSN 1998-0159.

Read More: Effective Determining of the Degree of Similarity of Selected Properties of Objects through...

Strnadová V., Voborník P., Provazníková, K.Research Tools to Develop Identification and Measurement of Stress Factors in Two Groups of Athletic Population. International Journal of Biology and Biomedical Engineering, Volume 10, 2016, pp. 47-60. ISSN 1998-4510.

Read More: Research Tools to Develop Identification and Measurement of Stress Factors in Two Groups of...

Voborník P.Migration of the Perfect Cipher to the Current Computing Environment. WSEAS Transactions on Information Science and Applications, Volume 11, 2014, art. #21, pp. 196-203. ISSN: 1790-0832, E-ISSN: 2224-3402.

Read More: Migration of the Perfect Cipher to the Current Computing Environment

Voborník P.: Mini-Language for Effective Definition of the Color Gradients. Advanced Materials Research, vols. 1030-1032, Sep. 2014, pp. 1882-1885. ISSN 1662-8985, DOI 10.4028/www.scientific.net/AMR.1030-1032.1882.

Read More: Mini-Language for Effective Definition of the Color Gradients

Strnadová V., Voborník P.: Výzkum úrovně kvality života současné populace v České republice. In: Hesková M., Jílková P.: Socioekonomické aspekty trvale udržitelného rozvoje České republiky 10 let po vstupu do Evropské unie. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2014, monografie, str. 72-76. ISBN 978-80-87472-69-9.

Voborník, P.: Téměř dokonalá šifra, Matematika, fyzika, informatika, vol. 23, no. 1, 2014, str. 54-69. ISSN 1210-1761.

Read More: Téměř dokonalá šifra

Voborník P.: Rychlá multiplatformní autentizace v internetu. In: IP Networking 1 – Theory and practice (zborník vedeckých prác), Žilinská univerzita v Žiline, EDIS, Žilina, 2011, str. 41-45. ISBN 978-80-554-0494-3.

Read More: Rychlá multiplatformní autentizace v internetu

Milková, E., Voborník, P.: Multimediální pomůcky pro výuku algoritmizace, Technológia vzdelávania, vol. 18, no. 2, 2011. ISSN 1335-003X.

Read More: Multimediální pomůcky pro výuku algoritmizace