Efektivní předávání objektově-relačně mapovaných dat v cloud computingu

Voborník, P.: Efektivní předávání objektově-relačně mapovaných dat v cloud computingu. Informační technologie pro praxi 2011, 6.-7. 10. 2011, VŠB-TUO, Ostrava, str. 189-197. ISBN 978-80-248-2487-1.

 

Abstrakt: V příspěvku bude představen nový princip efektivního předávání dat mezi klientskou cloud aplikací a webovým serverem. K datům, uloženým ve standardní relační databázi na serveru, bude aplikace přistupovat dle aktuální potřeby tak, aby nedocházelo ke zbytečné redundanci při jejich předávání oběma směry, přičemž navržená komponenta rovnou zajišťuje i automatizované objektově-relační mapování těchto dat. Proto byl navržen systém definice vazeb objektů na relační data, odložené stahování binárních dat, evidence změn apod. Příklad je prezentován pro Silverlight .NET C#, ale je aplikovatelný i v jiných prostředích i jazycích.

 

Dostupné on-line.