Výpočetní model inteligentního výběru testových otázek

Voborník, P.: Výpočetní model inteligentního výběru testových otázek. In: The proceedings of the 14th international conference MEKON 2012, 1.-2. 2. 2012, VŠB-TUO, Ostrava. ISBN 978-80-248-2552-6.

 

Abstrakt

Výběr otázek pro sestavování periodicky zadávaných opakovacích testů může probíhat zcela náhodně, ale také může mít důmyslně propracovaný postup, který zvýší jejich použitelnost. V tomto článku bude předveden právě jeden z takovýchto modelů, který se pokusí vhodným způsobem zkombinovat všechny relevantní složky a optimalizovat tak výběr otázek, aby efektivita testů byla pro daný účel co nejvyšší. Zároveň může být tento výběrový model inspirací i v jiných vědních oborech.

Klíčová slova

Testy, otázky, skupiny, výběr, pravděpodobnost, křivka zapomínání, ruletová selekce.

Abstract

Selection of the questions for the compilation of periodically repeating tests may be completely random. Also it may be a sophisticated process which will increase their usability. In this article will be introduced one of these models. These model attempts to appropriately combined all relevant components for optimize the selection of questions to test and raise the effectiveness for purpose. This selection model can also be inspiration in other disciplines too.

Key words

Tests, questions, groups, selection, probability, forgetting curve, roulette wheel selection.

 

pdf
Stáhnout v PDF