Web s administrací

Seznam článků

3 - Načítání z databáze

Ve třetí části vytvoříme jednoduchou databázi v Microsoft Access, kterou přidáme do projektu a na zvláštní uživatelskou komponentu z ní budeme načítat novinky pomocí komponenty DataList připojená na AccessDataSource.

on 17 duben 2012