Web s administrací

Seznam článků

Video-tutoriál podrobně popisující jeden z možných způsobů jak vytvořit web v ASP.NET C#. Layout je řešen pomocí MasterPage a navigace pomocí standardních navigačních komponent a SiteMapu. Předvedena je práce s uživatelskými komponentami (UserControl), způsob připojení se k databázi vytvořené v Microsoft Office Access, kde kromě načítání dat probíhá i jejich úprava pomocí administračního rozhraní (redakčního systému) přímo z webové aplikace, což je však dostupné pouze přihlášenému uživateli - administrátorovi. 

Části

  1. Layout a navigace (10:59)
  2. Přihlašování uživatele (7:44)
  3. Načítání z databáze (9:21)
  4. Administrace novinek (12:55)
on 17 duben 2012