Web s administrací

Seznam článků

Video-tutoriál podrobně popisující jeden z možných způsobů jak vytvořit web v ASP.NET C#. Layout je řešen pomocí MasterPage a navigace pomocí standardních navigačních komponent a SiteMapu. Předvedena je práce s uživatelskými komponentami (UserControl), způsob připojení se k databázi vytvořené v Microsoft Office Access, kde kromě načítání dat probíhá i jejich úprava pomocí administračního rozhraní (redakčního systému) přímo z webové aplikace, což je však dostupné pouze přihlášenému uživateli - administrátorovi. 

Části

  1. Layout a navigace (10:59)
  2. Přihlašování uživatele (7:44)
  3. Načítání z databáze (9:21)
  4. Administrace novinek (12:55)

1 - Layout a navigace

V první části vytvoříme jednotný layout stránek pomocí MasterPage a navigaci pomocí všech standardních komponent (Menu, TreeView a SiteMapPath), jejichž datovým zdrojem bude soubor Web.sitemap.


2 - Přihlašování uživatele

Ve druhé části vytvoříme jednoduchý přihlašovací formulář, který bude ověřovat přihlašovací údaje uživatele (administrátora) a pokud budou platná, bude přihlášen prostřednictvím Session a zpřístupní se mu jinak nedostupná tajná stránka.


3 - Načítání z databáze

Ve třetí části vytvoříme jednoduchou databázi v Microsoft Access, kterou přidáme do projektu a na zvláštní uživatelskou komponentu z ní budeme načítat novinky pomocí komponenty DataList připojená na AccessDataSource.


4 - Administrace novinek

Ve čtvrté části přidáme stránku zobrazující detail novinky určené URL parametrem (QueryString) a prostřednictvím komponenty FormView umožníme i jejich editaci, vkládání a výmaz (redakční systém), což ovšem zpřístupníme pouze přihlášenému administrátorovi.

on 17 duben 2012