Balónek

Seznam článků

Třináctidílný video-tutoriál ukazující postup, jak v Silverlightu vytvořit jednoduchou online hru se vším všudy: grafika, transformace, animace, počítání skóre a životů, zrychlování, ukládání (a načítání skóre) na server prostřednictvím webové služby (WCF), práci s datovým gridem, ukládání do izolovaného úložiště, cachování dat na serveru, přehrávání audia, ...

Části

 1. Balónek (5:54)
 2. Animace (6:27)
 3. Skóre (4:53)
 4. Životy (8:48)
 5. Rychlost (5:21)
 6. Webová služba (12:01)
 7. Tabulka nejlepších (13:22)
 8. Nastavení tabulky (6:43)
 9. Izolované úložiště (2:45)
 10. Cachování (5:51)
 11. Mizení balónku (5:34)
 12. Vítr (3:23)
 13. Zvuky (4:36)

1 - Balónek

V první části vytvoříme objekt balónku složený ze dvou elips a úsečky.


2 - Animace

Ve druhé části rozpohybujeme balónek tak, aby létal vzhůru přes hrací plochu z náhodných souřadnic. Za tímto účelem použijeme transformaci posunu (TranslateTransform) a budeme plynule animovat (Storyboard + DoubleAnimation) její vertikální souřadnici.


3 - Skóre

Ve třetí části přidáme počítání zásahů balónku (skóre).


4 - Životy

Ve čtvrté části doplníme hru o počítání životů, které budou ubývat, pokud nám balónek "proklouzne". Pokud životy dojdou nastane konec hry, který nám oznámí speciální komponenta, jež zároveň nabídne volbu pro znovuzahájení hry.


5 - Rychlost

V páté části balónek naučíme postupně zrychlovat, čili po každém jeho zásahu se jeho rychlost o něco málo zvýší. Díky tomu bude zajištěna konečnost každé hry.


6 - Webová služba

V šesté části vytvoříme webovou službu WCF, která bude do souboru na serveru ukládat a načítat výsledky hráčů.


7 - Tabulka nejlepších

V sedmé části propojíme webovou službu s klientskou částí aplikace, která tak bude na server zasílat nové výsledky a načítat z něj výsledky hráčů, které zobrazí v tabulce vítězů. Stejným způsobem se lze na tutéž webovou službu připojit i z kterékoli jiné aplikace .NET (např. konzolové, Windows forms, XNA, jiné ASP.NET stránky atd.).


8 - Nastavení tabulky

V osmé části dokončíme nastavení tabulky vítězů (DataGridu), nejen vzhledově, ale také zprovozníme odesílání jména a skóre aktuálního hráče na server.


9 - Izolované úložiště

V deváté části se naučíme používat izolované úložiště, kam lze ukládat libovolné hodnoty a objekty na klientské straně.


10 - Cachování

V desátém díle se naučíme používat cache na straně serveru tak, aby došlo k úspoře jeho prostředků a urychlení dříve implementovaných operací.


11 - Mizení balónku

V jedenácté části přidáme animaci pro mizení zasaženého balónku, který jakoby odletí do dáli až zcela zmizí, ještě před tím, než vylétne balónek další.


12 - Vítr

Ve dvanácté části přidáme k doposud pouze vertikálnímu pohybu balónku i jeho horizontální složku, což bude simulovat vliv větru. Jeho směr i síla přitom bude vždy volena náhodně.


13 - Zvuky

Ve třinácté závěrečné části do hry přidáme ozvučení zásahu balónku a konce hry pomocí MediaElementu.

on 01 květen 2012