Konference

Voborník, P.: Bezpečná autentizace aplikace klient-server v internetu pomocí povinně unikátních saltů. In: Internet, bezpečnost a konkurenceschopnost organizací 2011, 16.–17. 3. 2011, UTB, Zlín, str. 347-354. ISBN 978-80-7454-012-7. 

Read More: Bezpečná autentizace aplikace klient-server v internetu pomocí povinně unikátních saltů

Voborník, P.: Výuka programování s pomocí video-tutoriálů. In: Sborník příspěvků z konference a soutěže eLearning 2010, 9.–10. 11. 2010, Gaudeamus, Hradec Králové, 2010. ISBN 978-80-7435-067-2.

Voborník, P.LMS pro střední školy. In: Sborník příspěvků z konference a soutěže eLearning 2008, 11.–13. 11. 2008, Gaudeamus, Hradec Králové, 2008, str. 355-359. ISBN 978-80-7041-143-8.

Voborník, P.: Vytváření, nasazování a provoz LMS na střední škole „Podorlické vzdělávací centrum“. In: DIVAI 2008 – Dištančné vzdelávanie v aplikovanej informatike - zborník príspevkov, 28.–29. 5. 2008, FPV UKF, Nitra, 2008, str. 328-333. ISBN 978-80-8094-317-2.

Voborník, P.: Výuka algoritmizace pomocí programu Algoritmy. In: VIII. Vedecká konferencia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov - zborník príspevkov, 18.–19. 4. 2007, FPV UKF, Nitra, 2007, str. 769-774. ISBN 978-80-8094-106-2.

Milková, E., Voborník, P.Program Algoritmy – důležitý doplněk výuky algoritmizace. In: Sborník příspěvků ze semináře a soutěže eLearning 2006, 7.–19. 11. 2006, Gaudeamus, Hradec Králové, 2006, str. 284-288. ISBN 80-7041-416-2.