TransSysCare

Seznam článků

System pro aukci spedičních zakázek.

Vytvořeno na zakázku pro Č.S.A.D. Hradec Králové s.r.o. mezi 23.7.2008 a 30.3.2010.

Použité technologie:

  • .NET C#, WindowsForms, ASP.NET, konzolová aplikace
  • DevExpress for .NET komponenty
  • Databázový systém Firebird
  • Inno Setup

 

Systém obsahuje webové (Webová aplikace) a desktopové (Windows forms) rozhraní. Webová aplikace se nachází přímo na centrálním serveru systému a přistupuje se k ní prostřednictvím webového prohlížeče. Desktopová verze aplikace je určena pro použití v intranetu firmy a nevyžaduje přímé připojení k internetu, ale pouze k serveru firmy, na kterém je nainstalována její lokální verze databáze, k pouze jejímž datům přistupuje. Data na serveru firmy se pak automaticky synchronizují s daty v centrální databázi, o což se stará tzv. synchronizátor a komunikační webové služby na centrálním serveru. Všechny části, kromě centrálního serveru, mají vlastní instalátor a dokáží se automaticky aktualizovat.

Systém má tři rozdílné verze pro následující role:

  • Výrobci - zadávají poptávku po dopravě a vybírají si z nabídek od dopravců na její realizaci
  • Dopravci - podávají nabídky na realizaci dopravy požadované výrobci
  • Administrátor - spravuje systém

 

Web projektu www.transsyscare.cz


Schéma propojení jednotlivých částí systému

TransSysCare - schéma komunikace mezi jednotlivými rozhraními


 

Manuály k TransSysCare

 

on 30 březen 2010