Hra Šibenice

Seznam článků

Devítidílný video-tutoriál podrobně popisující kompletní postup, jak v .NET C# Windows forms naprogramovat klasickou hru Šibenice. V ní hráč typuje písmena a snaží se tak odhalit skryté slovo, přičemž za každý chybný typ se nakreslí další část šibenice. Hráč musí slovou uhádnout dříve, než je vykreslena celá šibenice.

Části

  1. Rozložení prvků na formuláři (7:06)
  2. Maska a mizení tlačítek (7:41)
  3. Doplňování písmenek (8:45)
  4. Obrázky (8:51)
  5. Game over (3:01)
  6. Načítání vět ze souboru (6:56)
  7. Výhra (2:59)
  8. Zvuky (9:18)
  9. Distribuce (2:59)

1 - Rozložení prvků na formuláři

1. díl ukazuje založení projektu, nastavení formuláře a rozmístění vizuálních komponent.


2 - Maska a mizení tlačítek

2. díl ukazuje postup sestavení kódu, který zobrazuje masku hledaného slova (místo neuhodnutých písmen jsou otazníky) a také hromadnou obsluhu události kliknutí na tlačítko (zatím pouze mizení použitých písmen).


3 - Doplňování písmenek

3. díl popisuje jak přidat funkcionalitu pro doplňování uhodnutých písmen do masky hledané věty (slova) při uhodnutí některého z nich.


4 - Obrázky

4. díl ukazuje postup vytvoření obrázků pro jednotlivé fáze hry a jejich přidání a načítání ve hře při chybné volbě písmene.


5 - Game over

5. díl obsahuje návod pro sestavení kódu, který dokáže reagovat na konec hry v případě prohry.


6 - Načítání vět ze souboru

6. díl umožňí načítání slov či vět, které mají být hráčem hádány, z externího souboru.


7 - Výhra

7. díl doplní kód o reakci na výhru.


8 - Zvuky

8. díl doplní hru o zvuky. Ukáže jakým způsobem si lze nahrát vlastní zvuky a jak zařídit, aby byly přehrány jako reakce na určité události.


9 - Distribuce

9. závěrečný díl ukazuje postup, jak nastavit vlastnosti projektu a jak extrahovat spustitelné soubory do zvláštní distribuovatelné složky.

on 01 říjen 2008