Multimediální pomůcky pro výuku algoritmizace

Milková, E., Voborník, P.: Multimediální pomůcky pro výuku algoritmizace, Technológia vzdelávania, vol. 18, no. 2, 2011. ISSN 1335-003X.

 

Abstrakt: V článku se zamýšlíme nad významem a přínosem využití multimediálních aplikací při studiu předmětu Algoritmy a datové struktury, který je zaměřen na rozvoj algoritmického myšlení. Na několika příkladech ilustrujeme vhodnost jejich zařazení do výuky zmíněného předmětu, především z hlediska vizualizace a testování přednášené látky. Zdůrazňujeme též výhody uplatnění digitálních vzdělávacích objektů při přípravě studijních materiálů i celého prostředí tyto materiály obsahující.

 

Dostupné on-line.