Článek v novinách

V Orlickém týdeníku vyšel článek o mnou vytvořeném systému TransSysCare a část je věnována i mě. 

 

Článek o TranSysCare a mě v Orlickém týdeníku

on 26 září 2013