Kniha "Databázové systémy: SQL Server" obsahuje jemný úvod do problematiky databázových systémů a návrhu struktury databáze. Také od základů až pro pokročilé konstrukce, na názorných příkladech a přiložené demonstrační databázi, vysvětluje dotazovací jazyk SQL se zvláštním zaměřením na specifika SQL Serveru.

Zveřejněno: 24 listopad 2022
Read More: Kniha Databázové systémy: SQL Server

Kniha "Objektově orientované programování v C#" obsahuje ucelený přehled, názorný popis a praktické příklady (které jsou v případě elektronické verze i přímo spustitelné) o důležitých programových prvcích jazyka C# (třídy a jejich složky, struktury, záznamy, výčty, projekty apod., včetně jejich méně známých možností posledních verzí), a také základní principy, jak s jejich pomocí budovat OOP architekturu (dědičnost, polymorfismus, abstrakce, rozhraní apod.) vlastních programů a aplikací.

Zveřejněno: 23 říjen 2022
Read More: Kniha Objektově orientované programování v C#

V převážně neveřejném archivu na YouTube se nashromáždilo několik sérií nesestříhaných záznamů přednášek o programování, takže pokud máte zájem, můžete se k nim dostat třeba právě tudy...

Zveřejněno: 15 září 2022
Read More: Záznamy streamů z přednášek

Projekt kompletně streamovaného "let's program" (bez příprav) vývoje open source hry typu tower defense.

Zveřejněno: 14 duben 2022
Read More: ToDe

Kniha "Strukturované programování - Základy C#" je kompletní a informace v ní reflektují i změny v nejnovějším C# 10. 

Zveřejněno: 28 březen 2022
Read More: Kniha o základech C#

Reflexe umožňuje získávat metainformace o třídách, jejich vlastnostech, metodách i událostech a ty pak používat, aniž bychom museli vědět či deklarovat, o jakou konkrétní třídu se vlastně jedná. Při vhodném použití této technologie pak můžeme generovat tabulkové přehledy dat a formuláře pro editaci záznamů univerzálním způsobem tak, že jeden kód dokáže vygenerovat funkční GUI pro instanci libovolné třídy. V informačním systému používajícím tento princip pak není třeba programovat stovky oken, ale pouze vhodně nedeklarovat třídy a propojit je s databází, což víceméně automatizovaně obstará LINQ to SQL. 

Zveřejněno: 27 květen 2018
Read More: Automaticky generované GUI pomocí reflexe

Letos jsem se dostal i k výuce Xamarin.Forms. K několika tématům jsem se dokonce dokopal vytvořit i jednoduché prezentace, tak kdyby se někomu hodily, dávám je zatím alespoň sem, než přestanou být úplně aktuální...

Zveřejněno: 14 květen 2018
Read More: Prezentace z přednášek o Xamarin.Forms

Jak na framovou animaci v UWP (univerzálních aplikací) pomocí XAML + C#? Zde najdete postup, jak si vytvořit kkomponentu která zvládne nejen to, ale i další typy animací a bude možné ji použít i pro tvorbu herního světa skládáním ze spritů, ať již statických či animovaných.

Zveřejněno: 13 květen 2016
Read More: UWP komponenta pro zobrazování spritů a frame animací

Tentokrát popíši postup algoritmu, který dokáže generovat náhodné 2D bludiště zadaných rozměrů.

Zveřejněno: 11 říjen 2014
Read More: Generátor bludiště

Během programování update Osmisměrek jsem již po několikáté narazil na nepříjemné omezení, že standardní MessageDialog umožňuje zobrazit maximálně dvě tlačítka... 

Zveřejněno: 11 srpen 2014
Read More: Více tlačítkový dialog pro Windows Phone

Hru Hledání min, jejíž zpracování pro WPF, jsem popsal nedávno, jsem z jinou skupinou vytvořil znovu, tentokrát jako konzolovou aplikaci. 

Zveřejněno: 19 březen 2014
Read More: Hledání min v konzoli

Dalším programem, který vznikl v rámci procvičování algoritmů s maticemi, je klasická hra Hledání min, tentokrát ve WPF. 

Zveřejněno: 10 březen 2014
Read More: Hledání min ve WPF

Dnes mi na Windows Phone Store vyšla jedna "blbovinka" - Věštby. Věštby (Oracles) z data narození vypočítají šťastné číslo a podrobnosti o vašem minulém životě.

Zveřejněno: 05 březen 2014
Read More: Nová aplikace pro mobily - Věštby

V rámci výuky matic (2D polí) v konzolové aplikaci jsem zkusil vytvořit trochu zábavnější příklad - jednoduchou hru (chodičku). Hráč se pohybuje pomocí šipek po celé ploše konzole a sbírá znaky rozmístěné po její ploše. Některé mu body přidají, jiné uberou - čím víc bodů získá, tím samozřejmě lépe. 

Zveřejněno: 03 březen 2014
Read More: Jednoduchá hra v konzolové aplikaci