Xamarin.Forms

Přednášky o Xamarin.Forms a OOP od začátku až k pokročilejším technikám.

Jedná se o sérii přednášek, přičemž některé jsou rozděleny na více částí (videí), o .NET technologiích, objektově orientovaném programování (OOP) v C# a především technologii Xamarin.Forms, která umožňuje pomocí jednoho klasického kódu (C# + XAML) vytvářet cross-platform aplikace, které budou fungovat pod různými operačními systémy (Windows, Android, iOS...).

Video-tutoriály se nacházejí na YouTube. Ke každé přednášce je zároveň dostupná i použitá prezentace, veškeré vytvořené zdrojové kódy, i bližší popisy k jednotlivým tématům, a to na GitHub a to rámci sekce přednášek, kde by časem měla přibýt i další témata.

 

 

Těmto přednáškám předcházel i úvod do objektově orientovaného programování, který je dostupný zde:

on 13 květen 2019