Voborník, P.Základní moduly činností v Moodle. Hradec Králové, 2014.

 

Tato kniha je zaměřena především na podrobný popis základních modulů činností. Vy-světluje, k čemu jsou především určeny, jak se vytvářejí a nastavují, nastiňuje možné způsoby jejich dalšího použití a jejich vazby na další moduly. Text je určen především učitelům, kteří chtějí vytvořit či obohatit své kurzy o další za-jímavé prvky, více využívající bohatých možností, které Moodle nabízí, a nechtějí, aby jejich kurzy byly pouze pouhou sbírkou PDF, prezentací a odkazů. Popis činností je totiž obohacen o řadu zkušeností a typů nabytých praxí.

DOI: 10.13140/2.1.2530.2726

 

pdf
Stáhnout v PDF