Voborník P.: Objektově orientované programování v C#. Hradec Králové, 2022. Dostupné z: programko.net/oop/kniha

 

Dostupné on-line na https://programko.net/oop/kniha/