Strnadová V., Voborník P.Vstupní elektronický program pro studenty prvních ročníků na FIM UHK. Hradecké ekonomické dny, 3. - 4. 2. 2015, Hradec Králové: Gaudeamus, 2015, III. díl, str. 130-136. ISBN 978-80-7435-548-6.