Strnadová, V., Voborník, P.Výzkum stresových faktorů u zaměstnanců vybrané firmy. Hradecké ekonomické dny, 4. - 5. 2. 2014, Hradec Králové, 2014, str. 133-138. ISBN 978-80-7435-368-0.