Voborník, P.: Výuka programování s pomocí video-tutoriálů. In: Sborník příspěvků z konference a soutěže eLearning 2010, 9.–10. 11. 2010, Gaudeamus, Hradec Králové, 2010. ISBN 978-80-7435-067-2.