Voborník, P.LMS pro střední školy. In: Sborník příspěvků z konference a soutěže eLearning 2008, 11.–13. 11. 2008, Gaudeamus, Hradec Králové, 2008, str. 355-359. ISBN 978-80-7041-143-8.