Word - zarovnání na střed

Zarovnat text, obrázek nebo jiné objekty na střed stránky se zdá být triviální záležitostí. Mnohdy se však setkávám s následujícími chybnými způsoby, jak je toho dosaženo. 

Jak je to špatně

Mezery před

Text je ve skutečnosti zarovnán doleva a jeho zdánlivého vycentrování je dosaženo vložením spousty mezer před ním.

Zarovnání textu na střed pomocí mezer

Takto lze text vycentrovat pouze v případě, že je použit font s proporcionální šířkou písma, tzn. že každý znak včetně mezer má stejnou šířku. Pak je zapotřebí spočítat, kolik přesně znaků se vejde do jednoho řádku, od toho odečíst počet znaků vkládaného textu, výsledek vydělit dvěma a tolik mezer se pak vloží před tento text.  Tento postup však skýtá řadu dalších problémů:

  • V případě, že je počet znaků v textu lichý, je třeba přidat jednu mezeru navíc a její velikost zmenšít na polovinu.
  • Poslední znak při zarovnání vlevo obvykle nekončí až těsn s okrajem stránky, ale kousek před ním.
  • Při změně textu je třeba celý postup opakovat.
  • Při změně fontu nebo jeho velikosti je třeba celý postup opakovat.
  • Je-li text víceřádkový, musí se postup opakovat pro každý z nich.
  • Postup nelze aplikovat na neproporcionální fonty.
  • Nikdo to takto stejně nedělá, obvykle jen podrží mezerník a odhadne to od oka.
  • Je vidět, že to když to není přesně.
  • Mezery jsou součástí textu a komplikují jeho další zpracování.
  • Mezery jsou vidět po zapnutí zobrazení skrytých znaků (viz obrázek).

Mezery by se v podstatě neměly používat pro tyto účely nikdy. Obecně platí pravidlo, že více než jedna mezera následující bezprostředně za sebou jsou chyba, kterou Word jako chybu také podtrhne.

Tabulátory

Jde v podstatě o totoéž, jako při odsazení mezerami, jen jsou tentokrát použity tabulátory. Ty jsou větší než mezery, tudíž je zarovnání ještě méně přesné než u mezer. Vyjímkou může být jedině tabulátor v kombinaci se správně nastavenou zarážkou.

Odsazení odstavce

Občas někdo pochopil, že mezry nejsou tím nejlepším řešením a tak posune odsazení odstavce z leva tak, aby byl text opticky zarovnán na střed. I zde však platí podobné problémy jako při odsazování mezerami, tj. že šířka textu může uživatel jen obtížně spočítat a těžko tak odhadne, o kolik centimetrů by měl odsazení provést.

Chybné zarovnání na střed

Samozřejmě většina uživatelů ví o příkazu pro zarovnání na střed a používá jej. Ne vždy však správně.

Nejčaštější chybou je, že při zarovnání na střed je zapnuto odsazení prvního řádku odstavce. Díky tomu je pak text zarovnán na střed pouze v rámci tohoto odsazení, nikoli však vzhledem k okrajům stránky.

Zarovnání na střed při zapnutém odsazení prvního řádku

Jak je to správně

Správné zarovnání na střed se provede použitím příkazu pro zarovnání textu na střed, tj. buď kliknutím na ikonu Ikona příkazu pro zarovnání na střed v horní nabídce, nebo klávesovou zkratkou Ctrl+E, případně v dialogu pro nastavení vlastností odstavce. Pro správné zarovnání je samozřejmě nezbytné ohlídat si odsazení odstavce na obou stranách (nejen prvního řádku). To by mělo být nejlépe nulové, nebo alespoň z obou stran stejné. Před ani za textem by pak neměly být žádné mezery ani tabulátory, které by jej vychylovaly ze středu stránky.

Stejně to funguje i u obrázků, pokud mají nastavenou pozici "rovnoběžně s textem" Pozice obrázku - rovnoběžně s textem, tzn., že v textu "neplovou".

on 27 leden 2014