Strnadová V., Voborník P.: Management bezpečné komunikace u generací Y a Z v mediálním světě. In: Kavan, Š. (eds.) Mezinárodní kolokvium Bezpečná společnost 2018, sborník příspěvků. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2018, pp. 81-89. ISBN 978-80-7556-038-4, ISSN 2533-6223.