Strnadová V., Voborník P.Aktuální trendy v rozvoji programu pro nastupující studenty vysoké školy. In: Jiří Dušek a kol.: Nezaměstnanost a determinanty trhu práce v podmínkách moderních evropských ekonomik. 1. vyd., monografie, České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2017, pp. 114-126, ISBN 978-80-7556-023-0.