Strnadová V., Voborník P.Výzkum podílu psychické a fyzické činnosti u vysokoškolských studentů v letech 2012–2014 za pomoci moderních technologií. In: Hesková M. (eds.): Udržitelný rozvoj VII – 30 let od Jednotného evropského aktu aneb Evropa čtyř svobod. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2016, str. 75-85, ISBN 978-80-7556-002-5.