Strnadová V., Voborník P.: Výzkum adaptačních schopností studentů v univerzitním prostředí. In: Jiří Dušek a kol.: Aktuální otázky práva, managementu a personalistiky. 1. vyd., monografie, České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2019, pp. 34-46, ISBN 978-80-7556-051-3.