Strnadová V., Voborník P.: Výzkum úrovně kvality života současné populace v České republice. In: Hesková M., Jílková P.: Socioekonomické aspekty trvale udržitelného rozvoje České republiky 10 let po vstupu do Evropské unie. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2014, monografie, str. 72-76. ISBN 978-80-87472-69-9.